Seminaria

Data: 

21/10/2019 - 13:00

Prelegent: 

Kacper Pilarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc.